Zde můžete najít odpovědi na některé často kladené dotazy.
Hledání v textu: stiskněte Ctrl-F  01 Jaký elektroinstalační systém lze použít pro zalévání do betonu ?

  02 Do jakého materiálu lze instalovat krabice do dutých stěn KAISER ?

  03 Jak rychle instalovat krabice do dutých stěn pro kombinace přístrojů s vícenásobnými rámečky ?

  04 Které světelné zdroje lze regulovat pomocí stmívačů JUNG ?

  05 Lze ke stmívači připojit různé zátěže najednou ?

  06 Jak vytvořit pohyblivé kabelové připojení pomocí CEE vidlice a zásuvky pro 63 nebo 125 A s ochranou proti poškození obloukem při vytahování vidlice ?

  07 Existuje něco pro jednoduchou změnu fází např. pro napájení míchačky ?

  08 Jak fungují časové spínače, které jsou integrovány ve ventilátorech MAICO ?

  09 Jak je to s udávanou hlučností ventilátoru ?

  10 Jak odvětrat menší lakovnu nebo prostor, kde může dojít k odparu hořlavých látek ?


01   Jaký elektroinstalační systém lze použít pro zalévání do betonu ?

Nejlepším řešením je využití širokého sortimentu krabic a tvarovek KAISER určených pro přichycení na bednění. Ve spojení s příslušným nářadím KAISER a s ohebnými trubkami pro střední mechanické namáhání Fränkische lze dosáhnout moderní instalace jak při výrobě prefabrikátů tak při zalévání přímo na stavbě.

02   Do jakého materiálu lze instalovat krabice do dutých stěn KAISER ?

Nejčastěji přichází v úvahu sádrokartón. Krabice KAISER jsou však atestovány až do třídy hořlavosti materiálu C2 (dřevo, překližka, plastické hmoty, dřevovláknité desky atd.). Některé překližky nebo dřevotřísky jsou zařazeny ve třídě C3. Tyto materiály je lépe nepoužívat, pokud je lze nahradit materiály podobných vlastností, ale nižší hořlavosti.

03   Jak rychle instalovat krabice do dutých stěn pro kombinace přístrojů s vícenásobnými rámečky ?

Elegantním řešením je použítí vrtačky s přípravkem PROFIX ze sortimentu KAISER. Stačí odvrtat první otvor. Vyměření dalších otvorů ve vodorovné nebo svislé ose ve správné vzdálenosti (71 mm) zajistí PROFIX pomocí libel a šablony. Pootočením šablony lze vrtat otvory s roztečí 91 mm pro samostatné přístroje (s jednoduchými rámečky).

04    Které světelné zdroje lze regulovat pomocí stmívačů JUNG ?

Regulovat lze žárovky na 230 V, halogeny na 230 V, halogeny na 12 V vybavené elektronickými nebo induktivními transformátory a zářivky vybavené předřadníky se vstupem 1-10 V. Vždy je potřeba dbát na udávaný výkon stmívačů. Zátěž nesmí mít nižší příkon než je dolní mez a vyšší příkon než je horní mez stmívače.

05   Lze ke stmívači připojit různé zátěže najednou ?

V podstatě ano. Nikdy se však nesmí připojit najednou induktivní (konvenční transformátor) a kapacitní zátěž (elektronický transformátor). Vždy je potřeba se informovat, pro který typ zátěže je stmívač určen. V sortimentu firmy JUNG jsou i stmívače, které připojenou zátěž automaticky rozpoznají a podle typu zvolí způsob regulace.

06   Jak vytvořit pohyblivé kabelové připojení pomocí CEE vidlice a zásuvky pro 63 nebo 125 A s ochranou proti poškození obloukem při vytahování vidlice ?

Vidlice a zásuvky Mennekes mohou být vybaveny pilotním kontaktem (je kratší než ostatní kontakty), který zajistí pomocí stykače odpojení fází ještě před rozpojením silových kontaktů. Další možností je použití zásuvky s vestavěným blokovaným vypínačem.

07   Existuje něco pro jednoduchou změnu fází např. pro napájení míchačky ?

Ano. Firma Mennekes vyrábí několik typů vidlic a přívodek s možností jednoduché změny pořadí fází bez demontáže vidlice nebo přívodky. Pomocí šroubováku lze přetočit 2 kolíky proti sobě . Přetočení vodičů uvnitř vidlice je zabráněno tím, že při dalším otočení nedovolí mechanismus točit ve shodném směru.

08   Jak fungují časové spínače, které jsou integrovány ve ventilátorech MAICO ?

Existují dva typy spínačů VZ a VZC. Typ VZ čeká po zapnutí ventilátoru cca 45 sekund a pak teprve spustí ventilátor. Po vypnutí nechá ventilátor cca 6 minut dobíhat. U typu VZC lze počáteční prodlevu i doběh nastavit. Pokud je požadováno ventilátor spouštět jen tlačítkem, je nutné použít typ VZC s tím, že počáteční prodleva se nastaví na 0 sekund. Ventilátor pak od vybavení tlačítka dobíhá podle nastaveného času.

09   Jak je to s udávanou hlučností ventilátoru ?

Toto je velmi ožehavé téma. Vždy je potřeba zjistit jaká veličina a za jakých podmínek je udávána. Mnoho výrobců udává pouze akustický tlak bez udání vzdálenosti od zdroje a pohltivosti prostoru. Exaktního porovnání je jen v případech, že je udáván akustický výkon nebo akustický tlak za přesně definovaných podmínek. V katalogu MAICO je vždy uvedeno o jakou veličinu se jedná a v případě akustického tlaku je udána pohltivost prostoru a vzdálenost od zdroje hluku (ventilátoru).

10   Jak odvětrat menší lakovnu nebo prostor, kde může dojít k odparu hořlavých látek ?

Firma MAICO nabízí pro tyto účely malé ventilátory v nevýbušném provedení o výkonu do 500 m3/hod v provedení potrubním nebo nástěnném na 230 V/50 Hz. Ventilátory jsou odzkoušeny i pro zónu 1. Větší ventilátory MAICO pro výbušné prostředí lze navrhnout po předchozí konzultaci.