Ohebné umělohmotné

Firma Fränkische nabízí trubky jednoplášťové vlnité pro lehké (320 N/5 cm) a střední (750 N/5 cm) namáhání. Tyto trubky jsou vhodné pro podomítkovou montáž resp. pro montáž do betonu a hořlavých stěn. Dalším typem je trubka vlnitá dvojplášťová pro střední namáhání. Speciálním druhem jsou trubky bezhalogenové, které jsou k dispozici jak pro lehké tak pro střední namáhání. Ke všem typům trubek lze dodat spojky. Výhodou dvojplášťových trubek je přiřazení shodné spojky jako pro trubky pevné, což umožňuje přechod z instalace pevné na instalaci pružnou (např. pro překonání úseků se značným zakřivením, kde nelze použít pevné vedení).