Elektronické spínače

Elektronické spínače lze rozdělit na spínače pohybové, paměové, žaluziové a spínače pro dálkové FM ovládání. Pohybové spínače jsou k dispozici v klasickém nástěnném provedení nebo v provedení do přístrojové krabice. Oba typy mohou být vybaveny vlastní výkonovou částí. Spínače bez výkonové části (systémové) lze pak připojovat skupinově na oddělený výkonový díl pro společné ovládání jedné zátěže. Paměové spínače umožňují po nastavení do automatického provozu exaktní simulaci přítomnosti osob v objektu. Systém žaluziových spínačů nabízí prostřednictvím přídavných čidel ruční nebo automatické řízení žaluzií. Spínače pro dálkové FM ovládání jsou popsány v samostatné kapitole

ES1180 W70WW