Vestavné přístroje

Vestavné přístroje pro dálkové FM ovládání lze rozdělit na dva typy: přístroje pro vestavbu do skříně nebo do spotřebiče a přístroje pro vestavbu do instalační krabice. Základními představiteli první skupiny jsou vestavný spínač, univerzální stmívač a regulátor 1-10 V pro předřadníky zářivek. Zástupci druhé skupiny jsou jedno- nebo dvojkanálový spínač a žaluziový spínač. K řízení lze použít kterýkoli z dálkových FM ovladačů JUNG. Dálkové FM ovládání nevyžaduje přímý výhled na přijímač a může procházet stěnami nebo jinými překážkami (v závislosti na dosahu vysílače a pohltivosti překážek). Podrobnější informace k dálkovému FM ovládání jsou zde [.zip/doc, 17kB].

FA10EB FA10UP