Pro instalaci do duté stěny

Specialitou firmy KAISER jsou pouzdra ThermoX pro montáž halogenového svítidla o průměru od 74 do 86 mm a výkonu do 35 W. Možná je montáž do sádrokartonových, panelových, kazetových či jiných podhledů. Jednoduchým otočením předního dílu lze volit buď instalaci ze strany podhledového meziprostoru (při montáži podhledu) nebo instalaci z pohledové strany podhledu (při již dokončené montáži podhledu). Pouzdro ThermoX nachází uplatnění především tam, kde je podhled vyplněn minerální vatou nebo podobnou izolací. Technické vlastnosti pouzdra zajišťují dlouhodobou celistvost použité parotěsné zábrany pod tepelnou izolací, která se opírá o svítidlo resp. pouzdro ThermoX.

thermox1 thermox2